Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską P 38/15

Sprawa połączona z P 39/15, P 45/15, P 69/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura P 38/15)

Połączone pytania prawne czy art. 6 ust 1 oraz art. 14 ust 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych zostały uchwalone w sposób naruszający wymagania, dotyczące procesu legislacyjnego wynikające z prawa unijnego związane z zachowaniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych Komisji Europejskiej, a zatem czy są są zgodne z art. 2 w zakresie obowiązującej zasady poprawnej legislacji i z art. 7 w związku z art. 9 Konstytucji RP.