Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe P 4/14

Sprawa połączona z P 6/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 4/14)

Połączone pytania prawne czy art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych jest zgodny z:
a) art. 2 i 7 Konstytucji RP;
b) art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.