Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe P 4/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe X Wydział Karny
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 11 III 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne o zbadanie zgodności art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z:
a) art. 2 i 7 Konstytucji RP;
b) art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Andrzej Wróbel.