Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie od kosztów sądowych P 44/06

Czy:

1. art. 14 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych są zgodne z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 14 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych są zgodne z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku;