Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja wynagrodzenia za pracę P 44/13

Sprawa połączona z P 14/14, P 38/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 44/13)

Połączone pytania prawne czy:
I. art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku - Ustawa budżetowa na rok, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 stycznia roku - Ustawa budżetowa na rok 2011 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku - Ustawa budżetowa na rok 2012 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej są zgodne z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w takim zakresie w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa, wskutek pozbawienia pracowników prawa do wypłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia za pracę w latach 2010, 2011, 2012, według norm określonych w art. 4 ust. 2, art. 6 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z art. 14 a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratur;
II. art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku – Ustawa budżetowa na rok 2010, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku – Ustawa budżetowa na rok 2011 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku – Ustawa budżetowa na rok 2012 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz art. 13 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 roku w związku z art. 16 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej są zgodne z art 2 oraz art. 164 ust 1 i 2 Konstytucji RP w takim zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa oraz stanowionego przez nie prawa, na skutek pozbawienia pracowników prawa do wypłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia za pracę w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 według norm określonych w art. 4 ust. 2, art. 6 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z art. 14 ust 1 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych;
III. a. art. 13 ust. l pkt. 3 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku jest zgodny z art. 24 w związku z art. 30 w związku z art. 45 ust. l Konstytucji RP i z art. 2 w związku z art. 7 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. l ust. 2 i ust. 3 Konstytucji RP;
b. art. 13 ust. l pkt.3 ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 roku jest zgodny z art. 24 w związku z art. 30 w związku z art. 45 ust. l Konstytucji RP i z art. 2 w związku z art. 7 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. l ust. 2 i ust. 3 Konstytucji RP;
c. art. 13 ust. 1 pkt. 3 ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku jest zgodny z art. 24 w związku z art. 30 w związku z art. 45 ust. l Konstytucji RP i z art. 2 w związku z art. 7 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. l ust. 2 i ust. 3 Konstytucji RP.