Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych P 45/07

Czy:

- art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. LV § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 2 § 1 ustawy z dnia 26 października 1971 roku zmieniającej ustawę - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;