Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie obrońcy z urzędu P 5/06

Czy art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w części zawierającej zwrot "a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - sąd" w zakresie, w jakim pomija sądową kontrolę postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu obrońcy z urzędu, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;