Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasiłek chorobowy P 53/13

Sprawa połączona z P 6/12, P 41/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 6/12)