Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela P 54/14

Pytanie prawne czy art. 130a ust. 2a zdanie 2,  art. 130a ust. 5 oraz art. 130a ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 77 Konstytucji RP.