Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wypowiadania umowy najmu lokalu mieszkalnego P 60/07

Czy art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego jest z godny z art. 64 ust. 1, 2 i 3 i z art. 21 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu numer 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w zakresie, w jakim uniemożliwia wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zachowaniem trzyletniego terminu przez właściciela niebędącego osobą fizyczną;