Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za czynności radców prawnych oraz kosztów pomocy prawnej; wytyczne dotyczące określenia wysokości stawek minimalnych P 60/14

Sprawa połączona z P 52/14, P 59/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 50/14)