Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za czynności adwokackie; koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu P 70/15

Pytanie prawne:
1) czy art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
2) czy § 19 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, a zwłaszcza zawarta w nim regulacja ograniczająca możliwość przyznania opłaty w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, jest zgodny z art. 32 i art. 45 ust. l Konstytucji RP.