Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność karna nietrzeźwego rowerzysty. P 7/08

Czy art. 178a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest zgodny z zasadą równości obywateli wobec prawa - art. 32 ust. 1 Konstytucji RP a przez to czy narusza zasadę sprawiedliwości społecznej - art. 2 Konstytucji RP i zasadę proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;