Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja wynagrodzeń P 89/15

Sprawa połączona z P 90/15, P 92/15, P 93/15, P 94/15, P 95/15 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 89/15)

Pytanie prawne czy przepisy art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku – Ustawa budżetowa na rok 2011, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku – Ustawa budżetowa na rok 2012, art.13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 roku – Ustawa budżetowa na rok 2013 są zgodne z art. 2 oraz art. 64 ust. l i 2 Konstytucji w takim zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony własności,  praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa, wskutek pozbawienia pracowników prawa do  wypłaty waloryzowanego  wynagrodzenia za pracę  w latach 2011, 2012, 2013, według norm określonych w art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z art. 14 a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratur.