Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak doprecyzowania znamienia określającego podmiot przestępstwa, o którym mowa w art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane P 9/22

Pytanie prawne czy art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 nr 2351 ze zm.) w ramach odesłania do art. 61 powołanej ustawy, w zakresie w jakim dotyczy „zarządcy obiektu budowlanego”, bez jednoznacznego doprecyzowania owego znamienia określającego podmiot przestępstwa indywidualnego, jest zgodny z art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?