Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja wynagrodzeń P 90/15

Sprawa połączona z P 89/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura P 89/15)