Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks karny skarbowy - odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe P 91/08

Sprawa połączona z P 90/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 90/08)