Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym członka ochotniczej straży pożarnej; zasiłek chorobowy; świadczenie rehabilitacyjne P 9/14

Pytanie prawne czy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie, w jakim pomija on uprawnienia strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym członka ochotniczej straży pożarnej do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100 % podstawy wymiaru, w sytuacji gdy stał się on we wskazanych w tym przepisie okolicznościach czasowo niezdolny do pracy, zgodny jest z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą sprawiedliwości społecznej i w art. 32 Konstytucji RP zasadą równości wobec prawa.