Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Cele i działalność partii politycznej - Komunistyczna Partia Polski Pp 1/20

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) celów wpisanej do ewidencji partii politycznych (...) partii politycznej Komunistyczna Partia Polski, tak określonych w preambule, art. 57 ust. 1 i "Statutu Komunistycznej Partii Polski, Dąbrowa Górnicza, lipiec 2002" oraz "Programie Komunistycznej Partii Polski uchwalonym na IV Zjeździe, Dąbrowa Górnicza, grudzień 2015", jak i wynikających z programowej działalności tej partii politycznej z art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP z powodu odwoływania się w programowych celach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa,

2) działalności partii politycznej Komunistyczna Partia Polski, przejawiającej się w odwoływaniu się w programowych publikacjach, wypowiedziach i innego rodzaju formach aktywności politycznej do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz prezentowaniu założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa z art. 13 w w zw. z art. 11 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP.