Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego oddalające wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania SK 100/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 547 § 1 in fine ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375,  ze zm.) w zakresie, w jakim „nie przewiduje zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania wydanego przez Sąd Apelacyjny lub Sąd Najwyższy",

z art. 78 w związku z art. 45 w związku z art. 32 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 w związku z art. 32 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.