Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie apelacji SK 100/06

O stwierdzenie niezgodności art. 368 § 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 3701 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 45, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1 i art. 177 Konstytucji RP;