Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 10/06

O stwierdzenie, że art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest niezgodny z art. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 Konstytucji RP, a także z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;