Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozszerzenie w wyniku wykładni ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej na współmałżonka w sytuacji, w której akcje lub udziały w spółce prawa handlowego posiada jeden z małżonków i są one objęte małżeńską wspólnością mąjątkową SK 101/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1.    art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, ze zm.). rozumianego w ten sposób, że „osoba pełniąca funkcję publiczną posiada więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiąjące więcej niż 10% kapitału zakładowego — w każdej tych spółek, w sytuacji, w której akcje lub udziały w tej spółce posiada jej małżonek i są one objęte małżeńską wspólnością majątkową”,

z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    art. 4 pkt 5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, rozumianego w ten sposób, że, „osoba pełniąca funkcję publiczną posiada więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiąjące więcej niż 10% kapitału zakładowego — w każdej tych spółek, w sytuacji, w której akcje lub udziały w tej spółce posiada jej małżonek i są one objęte małżeńską wspólnością majątkową”,
art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji,

3.    art. 4 pkt 5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, rozumianego w ten sposób, że, „osoba pełniąca funkcję publiczną posiada więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego — w każdej tych spółek, w sytuacji, w której akcje lub udziały w tej spółce posiada jej małżonek i są one objęte małżeńską wspólnością mąjątkową”,
art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji.