Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie nabycia w drodze spadku lub darowizny przez małżonka lub zstępnych zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego; brak takiego zwolnienia w przypadku darowania udziałów w spółce jawnej. SK 10/12

Sprawa połączona z SK 9/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 9/12)