Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lustracja. SK 12/09

O zbadanie zgodności:

- art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 4, art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne z art. 2, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 47, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 17da, art. 17db ust. 1 i 2, art. 19 oraz art. 20 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne z art. 2, art. 7, art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;