Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postanowienie referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności - środki zaskarżenia SK 15/16

Sprawa połączona z SK 16/16, SK 23/16, SK 24/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 15/16)

Połączone skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności art. 7673a oraz art. 781 § 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. 1, art. 76, art. 77 ust. 2, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 177, art. 178 ust. 1, art. 179 oraz art. 180 ust. 1 Konstytucji RP.