Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania cywilnego wskutek wyroku zakresowego Trybunału Konstytucyjnego SK 17/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, rozumianego w ten sposób, że wyłącza możliwość wznowienia postępowania w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku interpretacyjnego, stwierdzającego w sentencji niezgodność z Konstytucją określonej wykładni aktu normatywnego, nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania, z art. 190 ust. 4 w zw. Z art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 399 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, rozumianego w ten sposób, że wyłącza możliwość wznowienia postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki jawnej, z art. 190 ust. 4 w zw. z art 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w zw. z art 31 ust 3 Konstytucji RP.