Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady udzielania koncesji na wydobywanie kopalin. SK 2/12

O zbadanie zgodności art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze z art. 22 oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP;