Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks Postępowania Cywilnego; Skarga kasacyjna SK 2/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3984 § 2, art. 3989 § 1 oraz art. 3989 § 2 w zw. z art. 39810 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2 w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.