Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 22/04

O stwierdzenie zgodności art. 393 i art. 393 7 § 1 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2, art. 30, art. 31 ust. 3 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;