Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozpoznawanie spraw o ogłoszenie upadłości na posiedzeniu niejawnym, z możliwością jedynie wysłuchania dłużnika oraz natychmiastową wykonalnością postanowienia o ogłoszeniu upadłości SK 25/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe  w zakresie, w jakim „przewiduje jedynie możliwość wysłuchania dłużnika",
2)  art. 27 ust. 1 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim „przewiduje jako zasadę rozpoznawanie spraw o ogłoszenie upadłości na posiedzeniu niejawnym”,
3)  art. 51 ust. 2 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim „przewiduje skuteczność i natychmiastową wykonalność postanowienia o ogłoszeniu upadłości”,
4) art. 33 ust 2 i 3 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim „wyłączają możliwość wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia”

z art. 21 oraz art. 22 w związku z: art. 64 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 45 ust 1, art. 77 ust. 1 i 2, art. 78 Konstytucji RP.