Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bezwzględna nieważność czynności prawnej, dokonanej z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody, o której mowa w art. 3. ust 1. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich SK 26/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1.    art. 3 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 obecnie Dz. U. z 2021 r. poz. 491 i 1873) z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    art. 3 ust. 7 ustawy wymienionej w punkcie 1 z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji.