Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przewlekłość postępowania sądowego SK 28/14

Połączone skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w związku z art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.