Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowa kontrola przebiegu kampanii referendalnej SK 30/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 35 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym w związku z art. 510 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 62 ust. 1 oraz art. 170 Konstytucji RP.