Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wniesienia kasacji. SK 32/02

Sprawa połączona z SK 26/02, SK 28/06 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 26/02)