Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej. SK 32/09

O zbadanie zgodności art. 4 pkt 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z art. 20 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;