Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin trwania zawieszenia prezesa sądu w pełnionej funkcji SK 34/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 27 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych „w zakresie, w którym nie określa terminu trwania zawieszenia prezesa sądu w pełnionej funkcji” z art. 60 w zw. z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 oraz art. 178 ust. 1 i art. 180 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP.