Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty sądowe SK 35/06

W sprawie zgodności art. 219 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w części, w której wyłącza możliwość dokonywania opłat sądowych znakami opłaty sądowej, z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;