Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb rozpatrywania odwołań od decyzji Prezesa UOKiK SK 35/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 78 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 47928 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 15 i art. 17 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;