Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyznaczania przez radę gminy inkasenta opłaty targowej SK 35/14

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 19 pkt 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim zezwala na wyznaczenie przez radę gminy w drodze uchwały inkasenta opłaty targowej bez uprzedniego uzyskania jego zgody, z art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 64 ust. 1 i 2, a także z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.