Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obligatoryjne zastąpienie renty emeryturą po osiągnięciu przez rencistę właściwego wieku zgodnie z FUS SK 38/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim przepis ustawy przyznaje emeryturę, o której mowa w art. 24, z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek uprawniający do tej emerytury oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury z art. 32 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.