Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Negatywne konsekwencje dla sprzedawcy oleju opałowego przyjmującego oświadczenia od nabywców tego oleju zawierające nieprawdziwe dane SK 39/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z § 3 ust. 3 w zwiazku z § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego z art. 2, art. 7, art. 9, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust.3, art. 32 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 3, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.