Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie dowodowe wyłącznie do dowodu z dokumentu SK 40/06

O stwierdzenie niezgodności:

1. art. 30 ust. 1, art. 31a i art. 32 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody z art. 64 ust. 3 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych w związku z art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;