Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uniemożliwienie egzekucji należności wynikających z nakazu zapłaty SK 41/06

O stwierdzenie niezgodności art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu z art. 2, art. 7, art. 64 ust. 1, 2, 3