Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku należnego SK 45/07

O zbadanie zgodności przepisu § 54 ust. 4 pkt 5 lit. c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z art. 2, art. 21 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 zdanie 1 in fine, w związku z art. 217 Konstytucji RP;