Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania SK 47/04

O stwierdzenie, że art. 4011  § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 i art. 190 ust. 4 Konstytucji RP;