Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowa waloryzacja przedawnionego roszczenia zabezpieczonego hipoteką zwykłą umowną SK 49/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321) oraz art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) „w zakresie ustanowienia zakazu sądowej waloryzacji przedawnionego roszczenia zabezpieczonego hipoteką zwykłą umowną w okresie od 30 października 1950 r. do 1 października 1990 r.” z art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 Konstytucji RP.