Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody SK 49/07

O zbadanie zgodności art. 98 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z:

a) art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

b) art. 32 Konstytucji RP,

c) art. 2 Konstytucji RP;