Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje organów Narodowego Funduszu Zdrowia w przypadku orzekania w przedmiocie refundacji poniesionych kosztów leczenia wykonanego w trybie prywatnym i refinansowania kosztów leczenia świadczeniobiorcy SK 55/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 15 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 19 ust 1, 2, 4 i 5, art 102 ust. 5 pkt 24, art.109 ust. l, 4, 5, art. 132 ust. 1, 2 i 4, art. 136 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim nie dają podstawy prawnej do refinansowania kosztów leczenia bezpośrednio świadczeniobiorcy oraz nie przyznają kompetencji organom Narodowego Funduszu Zdrowia do orzekania w przedmiocie refundacji poniesionych kosztów leczenia wykonanego w trybie prywatnym na wniosek świadczeniobiorcy z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 68 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji.