Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego SK 56/06

O stwierdzenie niezgodności art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;